Фуражен завод Мар-Крафт
град Павликени

Фуражен завод „Мар-Крафт ООД” е производител на комбинирани фуражи за животновъдство с месечно производство 1500 тона.Фирмата е доказана на пазара и се е утвърдила в годините.

Защо да изберете нас?

Фирма „Мар-Крафт” ООД е основана през месец Юли 1997г. като основната дейност първоначално е производство на бройлери и тяхната реализация. През годините фирмата се разраства и увеличава своите обеми в направление: родителски стада, отглеждането на еднодневни пилета до ярки и стокови носачки, производство на яйца за консумация.

Искате да се свържете с нас?

Новини

Фирма „Мар-Крафт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.008-0631-C01 за финансиране на проект № BG06RDNP001-4.008-0631 с наименование „Модернизация на птицеферма“

Фирма „Мар-Крафт“ ЕООД е бенефициент по договор № BG06RDNP001-4.008-0631-C01 за финансиране на проект № BG06RDNP001-4.008-0631 с наименование „Модернизация на птицеферма“. Проектът се изпълнява по подмярка

Прочети повече »
088 668 8535