Фураж за Телета

Пълноценен комбиниран фураж за телета стартер 25-15

Пълноценен комбиниран фураж за телета угояване 25-17

Пълноценен комбиниран фураж за лактиращи крави 27-16

088 668 8535