Фуражен завод Мар-Крафт
град Павликени

Фуражен завод „Мар-Крафт ООД” е производител на комбинирани фуражи за животновъдство с месечно производство 1500 тона.Фирмата е доказана на пазара и се е утвърдила в годините.

Фуражният завод на „Мар Крафт” в град Павликени произвежда комбинирани фуражи за свине, кокошки носачки, бройлери, гранулиран за зайци и витаминно-минерални премикси и добавки. Той разполага с производствена и складова база, пакетажен център и административна сграда. Заводът е с капацитет 8 тона за час готова продукция, със собствена лаборатория за анализи, входящ и изходящ контрол.

Фирма „Мар Крафт” производствения процес, е изцяло компютъризиран. Така се избягват човешката грешка и ръчен труд. Работи се по система ХАСАП за безопасност на храните. Всеки ден се вземат и контролни проби, които се анализират в химичната лаборатория на фабриката. В смеските се влагат само суровини с доказан произход и качество . За всяка възрастова група на животното фуражът е различен и направен по специфична рецепта, според която се определя дозата суров протеин, фосфор, калций, витамини и др.

     Компанията разполага с две отделни линии – за производството на фураж за птици и за други видове комбинирани фуражи. Наличието на модерна лаборатория за зърна и фуражи е първата стъпка към производството на вкусно и висококачествено месо.В последните години бе извършено модернизиране на технологичното оборудване за подобряване на рецептите. Производството е напълно компютъризирано за следене на технологичното изпълнение на рецептите и техническото поведение на оборудването. Бяха инсталирани допълнителни мощности за палетизиране с цел подобряване качеството на фуража и увеличаване на количеството му. Компанията предлага на пазара пълен асортимент от висококачествени фуражи за всички категории селскостопански животни и птици, които са пакетирани в торби от по 10, 20 и 40 кг.

     Компанията предлага изпълнения на рецепти по изисквания на своите клиенти или по изисквания на отглеждания от тях хибрид.

     „Мар Крафт“ е производствена и търговска компания. Нашата основна дейност е да осигуряваме цялостно и надеждно обслужване на консуматорите на комбинирани фуражи за постигане на високата им ефективност като производители. Целта ни е това да става изцяло по изискванията на съвременната наука и технологии по хранене на селскостопанските животни, птици и риби.

     Предоставя на своите клиенти конкурентоспособни продукти и услуги, които в най-голяма степен удовлетворяват техните конкретни потребности и изисквания. Ние изцяло се ръководим от интегрирания европейски подход към хранителната безопасност „от полето до масата“.

     Нашите принципи са:

• отговорност за здравето на консуматорите

• отговорност за здравето и благополучието на животните

• отговорност за опазване на околната среда

     Ние осигуряваме на нашите клиенти безплатна консултантска помощ по всички въпроси, свързани с храната и храненето на техните животни, консултантска помощ при прилагането на нови концепции и технологии.

088 668 8535